alles heeft zijn tijd 

We zijn druk. Druk met ons leven vorm te geven zoals het ons past. Te weinig beseffen we dat alles relatief is. Dat wil zeggen: dat alles bestaat in relatie tot anderen, tijd en plaats. Twaalf beschreven foto's geven inkijk in de betrekkelijkheid van ons leven. Download de PDF voor meer info. 

installatie wat was

Een ode aan wat was. Wapperend in de wind en wiegend bij een zachte bries. Maar ook aan wat daar ooit was. Een klooster met cisterciënzer monniken die nu vertrokken zijn. Tot slot een ode aan de christelijke verhalen van waaruit zij leefden in de symboliek van driemaal zeven. In opdracht van het kloosterfestival 2018.

installatie eenvoud

Eenvoud is niet eenvoudig. De cisterciënzer monniken die daar woonden staan bekend om hun eenvoud. Deze wagen werd door één van hen bewoond om het weer te vinden. Naar het voorbeeld van Bernardus, de stichter van zijn kloosterorde. Hier kon men individueel in stilte kijken naar een serie foto's gemaakt in het klooster, waar ik eenvoud had gevonden. Vervolgens kon men eigen gedachtes delen over eenvoud. In opdracht van het kloosterfestival 2018.

installatie teleurstelling

Een installatie in twee lege kantoorruimtes. Teleurstelling als niemandsland. Iets wat je dacht dat stellig zou gebeuren, blijkt niet zo te zijn en er is nog geen perspectief op het nieuwe. Ik heb gespeeld met verwachtingen oproepen en daar niet aan tegemoet komen. Daarnaast heb ik de teleurstelling van de ruimte zelf getoond: de omtrek van een verwijderde poster, de achtergelaten lijmtube, de vliegen die tegen het raam hun dood vonden en de telefoon die van de haak hing.

een jas voor papa's

De leren jas van mijn vader vertelt mijn weg van opgroeien zonder vader naar nu zelf vader. Nu is de jas wederom er 1 van een papa, maar nu wanneer ik er in zit. De figuratieve foto's van de jas vertellen mijn verhaal over verstoppen, verdriet en verlangen.

rouwlandschappen

Gedetaileerde foto's van de slijtage van de leren jas van mijn vader tonen de diepte, rauwheid en schoonheid van rouw. Er ontstaan landschappen met stormen, bergen en dalen.

collages

Collages die je laten fronzen of glimlachen. Gemaakt van oude tijdschriften en tweedehands boeken.