alles heeft zijn tijd 

We zijn druk. Druk met ons leven vorm te geven zoals het ons past. Te weinig beseffen we dat alles relatief is. Dat wil zeggen: dat alles bestaat in relatie tot anderen, tijd en plaats. Twaalf beschreven foto's geven inkijk in de betrekkelijkheid van ons leven. Download de PDF voor meer info. 

installatie wat was

Een ode aan wat was. Wapperend in de wind en wiegend bij een zachte bries. Maar ook aan wat daar ooit was. Een klooster met cisterciënzer monniken die nu vertrokken zijn. Tot slot een ode aan de christelijke verhalen van waaruit zij leefden in de symboliek van driemaal zeven. In opdracht van het kloosterfestival 2018.

installatie eenvoud

Eenvoud is niet eenvoudig. De cisterciënzer monniken die daar woonden staan bekend om hun eenvoud. Deze wagen werd door één van hen bewoond om het weer te vinden. Naar het voorbeeld van Bernardus, de stichter van zijn kloosterorde. Hier kon men individueel in stilte kijken naar een serie foto's gemaakt in het klooster, waar ik eenvoud had gevonden. Vervolgens kon men eigen gedachtes delen over eenvoud. In opdracht van het kloosterfestival 2018.

installatie lopend vuurtje

1544 lucifers voor elke maand dat het klooster er al staat. 1544 lucifers voor al die verlangens naar Gods’ ontsteken. 1544 lucifers voor telkens het stokje doorgeven. Een installatie voor het kloosterfestival winter 2018 om bewust te maken van oorsprong, tijd, plaats en gebruikers van het klooster.

installatie de gang van de gang

Een prachtige lange kloostergang dubbel zo lang gemaakt door de muur nogmaals te projecteren op de achterwand als plek van bezinning en verwondering.Voor kloosterfestival zomer 2019. I.sm. Ruben Bruggeling

installatie papier van hier

Kunst gemaakt van het papier van twee onbeschreven notitieblokken uit een afvalcontainer van klooster Nieuw Sion. Een klooster in transitie na het vertrek van de monniken. Er wordt volop opgeruimd en nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst. Deze notitieblokken zijn in de afvalcontainer alsnog beschreven door zon en regen. Voor kloosterfestival zomer 2019.

installatie teleurstelling

Een installatie in twee lege kantoorruimtes. Teleurstelling als niemandsland. Iets wat je dacht dat stellig zou gebeuren, blijkt niet zo te zijn en er is nog geen perspectief op het nieuwe. Ik heb gespeeld met verwachtingen oproepen en daar niet aan tegemoet komen. Daarnaast heb ik de teleurstelling van de ruimte zelf getoond: de omtrek van een verwijderde poster, de achtergelaten lijmtube, de vliegen die tegen het raam hun dood vonden en de telefoon die van de haak hing.

installatie een jas voor papa's

De leren jas van mijn vader vertelt mijn weg van opgroeien zonder vader naar nu zelf vader. Nu is de jas wederom er 1 van een papa, maar nu wanneer ik er in zit. De figuratieve foto's van de jas vertellen mijn verhaal over verstoppen, verdriet en verlangen.

foto's rouwlandschappen

Gedetaileerde foto's van de slijtage van de leren jas van mijn vader tonen de diepte, rauwheid en schoonheid van rouw. Er ontstaan landschappen met stormen, bergen en dalen.

collages tijdschrijften en boeken

Collages die je laten fronzen of glimlachen. Gemaakt van oude tijdschriften en tweedehands boeken.