Contact

injehemd wil

ruimte maken voor levensvragen met eigenzinnige projecten en kunst. Vragen die dicht op je huid zitten en willen dat je jezelf bloot geeft. Vragen die je in je hemd zetten en je leven kunnen verdiepen.

Projecten voor (religieuze) organisaties die deze missie willen (her)ontdekken en maakt kunst voor hen die weten dat sommige dingen onzegbaar zijn.

injehemd werkt door

het opzoeken van contrastervaringen. Ervaringen van vervreemding en verwondering die dwingen tot vertragen en bezinning. Grote potentie daarvoor vind ik in religieuze gebouwen, de christelijke traditie en kunst.

In projecten zoek ik naar het eigene van een organisatie. Dat is wat inspireert. De kunst die ik maak speelt met paradoxen, contrasten en het onzichtbare zichtbaar maken. Ik werk graag met bestaand materiaal en locaties. Zie voorbeelden bij programma's en kunst.

injehemd is van

Bastiaan van den Berg (1987) werkt als kunstenaar en programmamaker. Nu als programmamaker werkzaam voor Domincanenklooster Zwolle. Opgeleid als sociaal werker (CMV) en theoloog. Te omschrijven als creatief, integer en verrassend. Gelooft in vragen, niet in antwoorden.

injehemd in de media

Artikel op NieuwWij over mijn visie. / Opiniestuk in het Nederlands Dagblad / RTV Oost over Blue Monday en Kloosterlingen in de kroeg. / De KRO zond een compilatie uit van Songs for Mary en Aafke Romeijn schreef er uitgebreid over in het Algemeen Dagblad.